Latgales dati
Dzimis 1898. gadā Kaunatas pagastā.
Komjaunatnes un komunistiskās kustības dalībnieks (Latvijas komunistiskās partija /LKP/ Centrālās komitejas loceklis, LKP Latgales apgabala komitejas sekretārs),
publicists,
preses darbinieks (žurnāla "Gunkurs" redaktors).
Viens no Latgales Jaunības Savienības dibinātājiem.
Latvijā darbojās nelegāli.
Plašāks darbs "Latgales jautājums" /1926/.
Nošauts 1938. gada 13. decembrī Padomju Savienībā. Apbedīts Maskavas apgabala Komunarkā.
Atsauces
  • “Vladislavs Zeimals.” https://nekropole.info/lv/Vladislav-Zejmal (25.11.2017).
  • Arnte, A. “Par LKP ideoloģisko cīņu pret buržuāzisko nacionālismu Latgales jautājumā (1920-1934).” Grām.: Partijas nacionālā politika, Republikas augstskolu zinātnisko rakstu krājums. P.Stučkas Latvijas valsts universitāte, 1977. 52. - 84. lpp.