Latgales dati

1917. gada 17. jūnijs

Latgales ļaužu partijas kluba dibināšanas sēdē Ādams Vizulis (Odums Vyzuļs) paziņoja par jaunas partijas - "Latviešu katoļu karogs" piedzimšanu. Tajā esot reģistrējišies 500 biedri. Vēl pirms tam, 1917.gada maijā O.Vyzuļs laikrakstā "Drywa" (1917. 1.maijs) bija izteicis pārdomas par apvienošanos ar baltiešiem - (Vai var vinotīs ar baltišim? Vords sasvinošonas pretnikam). .
Partijas darbība būšot centriska, vērsta uz Ļaužu partijas un Latgales organizācijas komisijas samierināšanu.
Divu grupējumu polemiku esot kritizējis arī katoļu garīdznieks Jānis Plonis. Interesanta sakritība? Gan Vizulis, gan Plonis 20.-30.gados tiks norīkoti darbam uz Daugavpili.
Vienā no laikraksta "Liaužu Bolss" publikācijām tika uzskatīts, ka "pret sasvīnošonūs ar baltīšim" esot garīdznieki Nikodems Rancāns, Odums Vyzuļs, Konstantins Kangars. Šos izteikumus noliedza laikraksta "Drywa" izdevēji.

Atsauces
  • “Jauna partija.” Liaužu Bolss. 1917. 17. jūnijs.
  • Vyzuļs, O. “Vai var vinotis ar baltīsim/ (Vōrds sasvīnošanos pretnīka).” Drywa. 1917. 1. maijs.
  • “Pyrmais nu gareigim.” Liaužu Bolss. 1917. 20. maijs.