Latgales dati

1918. gada 7. decembris

Vācu ieņemtajā Daugavpilī ierodas Krievijas diplomāti Ādolfs Joffe un Karls Radeks, lai pasteidzinātu lielinieku ierašanos. Pēc iepriekšējās vācu - krievu vienošanās pilsētu vācieši apsolījās atstāt 1919. gada 10. janvārī. Ā. Joffes un K. Radeka piedalīšanās vācu karavīru padomes sēdē 1918. gada 7. decembrī sekmēja lielinieciskas rezolūcijas pieņemšanu un straujāku lielinieku ierašanos Daugavpilī. Lielinieki ieradās pilsētā jau 9. decembrī.
Vācu prese ziņoja, ka Ā. Joffe un K.Radeks plānojuši piedalīties Visvācijas padomju kongresā, tomēr vācu valdība viņus valstī nav ielaidusi, tāpēc tālāk par Daugavpilī abi diplomāti nav tikuši.
Ir ziņas, ka Krievijas diplomāti Ā. Joffe un K.Radeks 1919. gada novembrī tika izraidīti no Vācijas, jo aktīvi piedalījās Vācijas revolūcijas gatavošanā.
Jau pēc lielinieku ierašanās Daugavpili apmeklēja arī viens no lielinieku ietekmīgākajiem darbiniekiem Grigorijs Zinovjevs.

Atsauces
  • “Par apstākļiem Daugavpilī.” Līdums. 1918. 17. decembris.
  • “Joffes nekaunība.” Baltijas Vēstnesis. 1918. 16. decembris.
  • “Padomju valdības priekšstāvji Daugavpilī.” Krievijas cīņa. 1918. 19. decembris.