Latgales dati

1918. gada 9. decembris

Sarkanā armija ieņem Daugavpili, kuru bija okupējusi Vācijas armija kopš 1918. gada 18. februāra. Laikraksti ziņo, ka pirmās karaspēka vienības pilsētā iegāja pussešos vakarā. Dzelzceļš un Daugavas tilts nav izpostīts.
Sarkanarmieši ieņem Daugavpili, kurā vēl bija vācu karaspēks, kurš organizēja kara materiālu evakuāciju. Sarkanā armija ieiet pilsētā pēc abpusējas vienošanās. Pēdējās vācu karaspēka vienības pilsētu, īpaši cietoksni, atstāja 22. decembrī. Prese ziņoja, ka vācieši Daugavpilī noslīcinājuši Daugavā ieročus un munīciju, vietējiem ebrejiem izpārdots armijas ekipējums.
Latviešu strēlnieki (1. brigādes 2., 3., 10. pulki) ieradās Daugavpilī pakāpeniski no decembra vidus līdz 1919. gada sākumam.
Lielinieku varā Daugavpils bija līdz 1920. gada 3. janvārim, kad pilsētu atbrīvoja Latvijas un Polijas armiju vienības.
Lielinieku ienākšana Daugavpilī, cietokšņa skati ir fiksēti kinooperatora Eduarda Tisē (1897-1961) īsfilmā.
Boļševiku partijas Daugavpils pilsētas komiteja tika aizvietota Sarkanarmijas ielā 19. Vēlāk pie mājas bija piemiņas plāksne.
Žukova A. (1973): 1918. gadā Daugavpils darbaļaužu deputāti padomes locekļi M. Beļajevs un I.Pavlovs esot pa tiešo vadu sarunājušies ar V.Ļeņinu.

Atsauces
  • “Pie Daugavpils.” Krievijas cīņa. 1918. 12. decembris.
  • “Jaunākais pasts.” Līdums. 1918. 13. decembris.
  • “Atsvabinātā Daugavpilī.” Krievijas cīņa. 1918. 24. decembris.
  • “Pēdējo vācu daļu aiziešana no Daugavpils.” Krievijas cīņa. 1918. 26. decembris.
  • Šiliņš, J. Padomju Latvija. 1918-1919. Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība: 2013. 74.-75.lpp.
  • “1918. - 1919. gada kinohronika.” http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/movie?q=daugavpils (24.01.2018).
  • Jānis Šiliņš. “PADOMJU LATVIJAS MILITĀRĀ UN POLITISKĀ ATTĪSTĪBA (1918. GADA DECEMBRIS – 1919. GADA JŪNIJS).” https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4674/20632-Janis_Silins_2011.pdf?sequence=1 (23.12.2018).
  • “Vēsturiskās vietas.” Padomju Daugava (Daugavpils). 1958. 12. augusts.
  • Žukova, A. “Daugavpils movadpētniecības un mākslas muzejs.” Grām.: Dabas un vēstures kalendārs 1974. Rīga: Zinātne, 1973. 218 - 221.lpp.