Latgales dati

1937. gada 5. oktobris

Izdevniecība (spiestuve) svin darbības 25. gadadienu. Dibināta 1912. gadā. Pamatlicējs Eduards Kozlovskis (seniors), kurš izdevniecībā uzsāka savas darba gaitas. Izvietota Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 29. 1925. gada paplašinājusies, iegūdama blakus Saules ielā 8 jaunas telpas.
Pie izdevniecības pastāvēja burtliču skola.
1940. gada jūnijā izdeva B.Brežgo pētījumu "Latgales zemnieki krievu dzimtbūšanas laikā".
Izdevniecības vadītāji:
Eduards Kozlovskis (līdzdibinātajs, tehniskais vadītājs)
Jurs Kārkle no 1937. gada
Jāzeps Grišāns no 1938. gada.
Tipogrāfija beidza pastāvēt Otrā Pasaules kara beigās, kad tika aizvestas iekārtas. Atsevišķi agregāti izmantoti 1944. gadā dibinātajā Rēzeknes tipografijā.

Atsauces
  • “Spiestuves 25 darba gadi.” Brīvā Zeme. 1937. 10. maijs.
  • “Jaunas grāmatas.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 20. jūnijs.
  • NIZINSKA, M. “GADI KĀ BURTI RIŅDIŅĀS VIRKNĒJAS...” Znamja Truda (Rēzekne). 1984. 11. janvāris.
Cdbc8bafd7879e7a37f5d81723da76d41bce3ea3