Latgales dati

1918. gada 2. jūlijs

Kursu organizēšanu paredzēja 1917. gadā Pēterburgā latviešu skolotāju sanāksmē pieņemtais lēmums.
Kursi ilgst no 1918. gada 2. jūlija līdz 16. septembrim Daugavpilī biedrības "Saule" pamatskolas telpā Šosejas (tag. 18. novembra) ielā 96. Kursu vadītāja Apolonija Laurinoviča. Kursus apmeklēt varēja klausītāji ar vidējo izglītību. Mazturīgiem tie bija bez maksas. Nodrošināts internāts 20 cilvēkiem. Kursos iestājās 32 klausītāji, beidzēju skaits - 31.
Kursos mācījās sabiedrībā pazīstami darbinieki. Viss saraksts (tā laika rakstība, 1929):
St. Babris (Staņislavs Babris), P. Baško (Pēteris Baško), A. Drancan, J. Gavars (nusleicis), I. Gercans ( Izidors Gercāns), K. Ivbuļs (nabeidze), A. Japio, P. Kovaļs, O. Kromans, R. Kurtiš (myruse), A. Kveder, M. Lazdan, G. Leitan, V. Latkovskis (Vikentijs Latkovskis), J. Malnacis (Jānis Malnačs), I. Muktpovuls (miris) A. Putrom, V. Rakašis (Veronika Rakašis), O. Rubvns I, O. Rubyns 11, V. Rukliš, O. Rudzats, T.Ruštan Tekla Ruštāne, Br.Spuļs (Broņislavs Spūlis), A. Svyrksts (Andrejs Švirksts), A. Veigurs, V. Vonogs, M. Vonog, J. Vonog, A. Vaivods, I.Vucvns un Ed. Zeps (miris).
Ir ziņas, ka kursus beigusi Antoņina (Antonija) Vonoga no Līksnas pagasta.
Kursu lektori bija K.Skrinda, Kublinskis, F.Smelteris, J.Kostiļuks, J.Kvelbergs, Dzenis.

1918. gada 31. augustā šādi kursi noslēdzās Rēzeknē. Tos apmeklēja literāts Jezups Cakuls, Francis Zeps, Jānis Turkopuls, Jānis Grišāns, Anna Klincāne, Ādolfs Bekeris, A.Zvidriņš, Donots Trūps, Vikentijs Latkovskis, Jānis Malnačs, Vera Rimš - Šablinska , Jānis Rudovičs, Broņislavs Spūlis, Kazimers Kārklinieks, A. Bekers un citi pazīstami Latgales darbinieki.
Kursu beidzēju kopskaits - 40 skolotāji (sāka 60 klausītāji). Vadītāja V. Seile.

1918.gada 15. novembrī (j. st.) skolotāju kursi noorganizēt Rēzeknē F.Brices vadībā.

Latvijas Republikas laikā pirmie kursi Daugavpili noorganizēti 1920.gada 15. aprīlī.

1938. gada 17. septembrī Daugavpilī notika pirmo skolotāju kursu 20 gades sarīkojums. Par kursu organizēšanu stāstīja kursu atbalstītājs, toreizējais zemstes loceklis Jānis Grišāns, kursu vadītāja A.Laurinoviča. 1938. gadā 16 kursu dalībnieki joprojām strādāja skolā, 5 - bija miruši. Piemēram, J.Gavars noslīcis, gādājot skolai malku, F.Kursītis miris, dzīvojot skolā nepiemērotos apstākļos, E.Zeps nošauts.

Kursu laikā tika dibināta Daugavpils apriņķa latviešu (latgaliešu) skolotāju savienība. Organizācija dibināta paslepus. Dibināšanas sēde notika 1918. gada 15. novembrī. Valdē iekļauti - A. Švirksts (priekšsēdētājs). E.Zeps (priekš, vietn.), B. Spūlis (sekretārs), V. Rakašis (kasiere).

Atsauces
  • Spūlis, B. “Pirmie skolotāju sagatavošanas kursi 1918.gadā Daugavpilī.” Latgolas škola, 1929. Nr. 3.-4. [foto].
  • “Kolposim varenai myužeigai Latvejai.” Jaunais Vōrds. 1938. 22. septembris.
  • Cakuls, J. “Dažas atmiņas nu 1918. gods školotoju sagatavošonas kursim.” Latgolas škola, 1928. Nr.14.
437fd6c95d8c46b9465e8541840f03ff7904b940
0c5f62d136f52535e4e567f26ebd88c50eeee7d7
C5bb38f5e7cea7b1ffb26f92e2e687cc72da092e