Latgales dati
Dzimis 1901. gada 14. februārī Jasmuižas pagastā.
Izglītības darbinieks (skolotājs /Kalupes pamatskolas pārzinis, 1921-1925; Arendole, 1925-?; Jasmuižas pagasta Skudrenieku pamatskolas pārzinis /- 1937/; Preiļu pagasta Piņānu pamatskolas pārzinis /1937-/).
S.Babra laikā (1922/23.m.g.) Kalupes pamatskolā mācījās 128 skolēni.
Latvijas Pieminekļu valdes pārraugs.
Izsūtījumā sāotnēji, pamatojoties uz dalību Latvijas aizsargu organizāvijā 1927-1940, piespriesti 5 gadius nometnē. Taču Sevišķā apspriede 1942. gada janvārī S. Babri sodīja ar nāves sodu. Nesagaidījis šī lēmuma izpildi, S. Babris 21. martā mira.
Brālis Jānis Babris, viens no retajiem, kurš pretojās 1941.gada izvešanas laikā.
Dzīvoja Kalupes pagasta pie Arendoles "Pavasaru" mājās.
Miris 1942. gada 21. martā īzsūtījumā Kuibiševas apgabals Krjažas cietumā, Staļingradas apgabals Astrahaņa. Apbedīšanas vieta nav zināma.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 224.lpp.
  • Šneidere,I. “1941. gada 22. jūnijā - 4. jūlijā arestētie Latgales civiliedzīvotāji un viņu liktenis.” Grām.: 1941. gada 14. jūnija deportācija - noziegums pret cilvēci. Latvijas Vēsturnieku komisija, 2002. 255.lpp.