Latgales dati
Dzimusi 1941. gada 11. augustā Krāslavā.
Māksliniece (grafiķe).
Līdz astoņu gadu vecumam B. Ancāne kopā ar vecākiem dzīvoja Subatē, bet viņas turpmākais mācību un studiju, kā arī dzīves posms aizrējat Rīgā.
2017. gadā darbi bija izstādīti Daugavpili, Rotko mākslas centrā.
Atsauces
  • “Ancāne Baņuta.” Grām.: Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 1.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija. 234. lpp.
  • “Ancāne Baņuta.” Grām.: Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1. sēj. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. 22. lpp.
38b40dac19453010b05fb6b19e829fd34493b005
80350c28a284643e6e27c60cd1baca8f274358be