Latgales dati
Māksliniece Austrālijā.
Daugavpils mākslinieku izstāžu dalībniece.
Mirusi 1998. gada 9. decembrī Kanberā, Austrālijā. Apbedīta Melnburnas kapos.
Atsauces
  • Liepa, V. Pagātnes portretējumi. Daugavpils: Saule, 2010. 356.-367.lpp.