Latgales dati
Dzimusi Daugavpils mākslinieka /1928-1941/ Friča Stepes ģimenē 1912. gada 19. septembrī Hamburgā tēva politiskas emigrācijas laikā.
Māksliniece (makslas audēja) un skolotāja Austrālijā.
Daugavpils mākslinieku izstāžu dalībniece.
Pēc Pirmās Daugavpils mākslinieku uzstādes vietējai luterāņu draudzei dāvinajusi baznīcas segu ar bronzas kalumiem.
Brālis mākslinieks Leo Stepe.
Mirusi 1998. gada 9. decembrī Kanberā, Austrālijā. Apbedīta Melnburnas kapos.
Atsauces
  • Liepa, V. Pagātnes portretējumi. Daugavpils: Saule, 2010. 356.-367.lpp.
  • Kalniņš, J. “Zelta ābeles ziedi.” Latgales Vēstnesis. 1936. 14. februāris.