Latgales dati
Dzimis 1874. gada 7. maijā Liepājā.
Politiķis,
diplomāts,
literāts (ps. Andrejs Paparde).
Privātskolotājs Daugavpilī 1898. gadā.
1897. gadā apcietināts, pēc tam izsūtīts uz Daugavpili. Saņemot ziņu, ka tiks izsūtīts uz 5 gadiem uz Vjatkas guberņu, 1899. gadā izbēdzis no Daugavpils cietokšņa un emigrējis.
M.Valtera darbi ir tulkoti latgaliešu valodā.
M.Valters par latgaliešiem svešumā (1958)": „Latgali nav trymdä, bet dorbā. Latgaļu snāgums pi jūs mozö skaita ir apbreinojams."
M. Bukšs par M.Valteru (1968): "Leidzās Fr. Trasunam, Fr. Kempam un cytim idejiskim tautas darbinīkim Latgolā dziļā cīnā nīminps ari syutņa Dr. M. Valtera vördu."
Miris 1968. gada 27. martā Nicā, Francijā.
Atsauces
  • Slava, M. (sastādītāja), Valsts pirmā. V.Rīdzenieks. Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī. Rīga: Neputns, 2008. 51. lpp.
  • 1918. 29. novembris. “Pagaidu waldibas sastahws. Eekschleetu ministrs Dr. Miķelis Walters.” Līdums.
  • Šilde, Ā. “Dr. Miķelis Valters.” Grām.: Šilde, Ā. Valstsvīri un demokrāti. Biogrāfiskas studijas. Grāmatu draugs, 1985. 106.-138.lpp.
A1022aede65602353eb9d215ffdb134be204693a