Latgales dati
Dzimusi 1895. gada 5. oktobrī Preiļu pagasta Riebiņos muižas pārvaldieka ģimenē.
Māksliniece (dziedātāja ar Latvijas konservatorijas izglītību /1925/).
Latgales skolās dziedātāja sarīkojusi vairāk kā 1000 koncertus, Berlīnē iedziedājusi 3 skaņu plates. Rīgā sarīkoti arī poļu dziesmu vakari.
Par ieguldījumu tautasdziesmu popularizēšanā H.Ersa – Kozlovska apbalvota ar Atzinības krustu.
Dēvēta par "Latgales lakstīgalu". Pirmo koncertu sarīkoja 1916. gadā Barkavas biedrības namā. 1938. gada 24. martā Rīgā, konservatorijas zālē notika mākslinieces tūkstošais koncerts.
Koncertējusi Romā, Berlīnē, Prāgā, Varšavā, Budapeštā.
Helēna Erss-Kozlovska pēc kara strādāja Latvijas PSR Valsts filharmonijā un par dziedāšanas pulciņa vadītāju.
Dzīvesbiedrs Ādolfs Erss /1885-1945/, meita tulkotāja Mirdza Ersa - Lībiete /1924-2008/. kura sakārtojusi Ā. Ersa dzejas izlasi «Cel altāri no zemes» (1999, kopā ar S. Viesi), meita Lūcija.
Māsa aktrise Vera Podis.
Mirusi 1949. gada 23. oktobrī Rīgā. Apbedīta Sarkandaugavas kapos.
Atsauces
  • “Kozlovska - Ersa Helēna.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 159.lpp.
  • “Helēna Kozlovska.” Cīņa. 1949. 27.oktobris.
  • “Mūsu konservatorijas šīgada izlaidums.” Nedēļa, 1825. 5. maijs [foto].
  • “Helēnas Erss-Kozlovskas 25 darba gadi.” Sievietes Pasaule., 1940. Nr. 9, maijs, 5.lpp.
  • “Helena Ersa - Kozlovska.” Jaunais Vōrds. 1938. 17. marts.
  • Ūdre, S. “Pagātnes fakti šodienai. Helēna.” A 12, 2017, nr. 4 (31), 20–23. lpp., 20.–23. lpp.
  • Čaks, A. “VISS MŪŽS VIENA DZIESMA.” Atpūta, 1940. 19. aprīlis.
F7794856fb2a03a7a86c9c00a94c9dda661cbeb1
7424ff5ede172af5fd7553ba2b5d1714f723e8f4
7131e353abf1a02276c276f816ae4eb109977b67
Da51a660876c21ef68848a47b9bffa936be91259
43707f1436b85468e8ad6c56164b2db3f7053885
51929a74fc0d9027d97765378137a384937cafbb
Df48285a61a453db37013c280b06d449e539669b
16c9aae9f0fbae5a4ceb5bb9d8d4c391c53024f4
E5171904035e6be898fa8ef1dbcf4906ead58cf1
E3a6d27d8b44c8aeda1765e2341b2bc604368318
2ea3a1092ba91cf26c98af0988fbcf59ec04a507
139b7180b82c6f771aedc11c3bebf49d39d230de
Bd2ec39abaa06e9ba6ee4605da95852033d6a04c