Latgales dati
Dzimis 1910. gada 5. maijā Vidsmuižas pagastā.
Izglītības darbinieks (Asūnes pamatskolas direktors /1929-1940/),
sabiedrisks darbinieks (Asūnes lauksaimniecības biedrības priekšnieks, aizsargu nodaļas priekšnieks).
Represēts, izsūtīts 1941. gadā no Asūnes pagasta uz Vjatlagu, izsūtīta arī ģimene.
Daugavpils valsts skolotāju institūta absolvents /1930/.
Dzīvesbiedre skolotāja Marta Beča.
Miris 1943. gada 7. augustā izsūtījumā Vjatlagā.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 220.lpp.
  • Papsujevičs, J., Pokulis, J. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis. Daugavpils: Saule, 2013. 112.lpp.