Latgales dati
Dzimis 1910. gada 5. maijā Vidsmuižas pagastā.
Izglītības darbinieks (Asūnes pamatskolas direktors /1929-1940/),
sabiedrisks darbinieks (Asūnes lauksaimniecības biedrības priekšnieks, aizsargu nodaļas priekšnieks).
Represēts, izsūtīts 1941. gadā no Asūnes pagasta uz Vjatlagu, izsūtīta arī ģimene.
Dzīvesbiedre skolotāja Marta Beča.
Miris 1943. gada 7. augustā izsūtījumā Vjatlagā.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 220.lpp.
  • Papsujevičs, J., Pokulis, J. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis. Daugavpils: Saule, 2013. 112.lpp.