Latgales dati

1930. gada 17. jūnijs

Arhīvu materiālos fiksēti 32 beidzēju uzvārdi, tā laika prese infomē par 31 absolventu. Kopā ar šo izlaidumu institūtu beiguši 183 jaunie skolotāji.
Absolventu saraksts:
Anna Aizpure (Rīga, Jelgava?), Nikolajs Āriņš (Aiviekstes pag.), Jānis Baltiņš (Kalsnavas pag.), Aloizijs Bečs (Vidsmuižas pag.), Hortenzija Braune (Daugavpils), Juris Brūveris (Kalupes pag.), Jadviga Buceniece-Klaģiše (Daugavpils), Vera Dambekalne (Veclaicenes pag.), Vilis Dreimanis (Talsi), Viktors Dūšelis (Daugavpils), Veronika Jakubance-Turčina (Bebrenes pag.), Anna Jonāne?, Marija Kalkovska (Dignājas pag.), Nikolajs Krastiņš (Vīpes pag.), Ernests Krievāns (Bebrenes pag.), Virgīnija Kurtiše (Kursīte? Naujenes pag.), Mihalina Lipska?, Monika Malnače (Naujenes pag.), Kārlis Melnmatis (Valles pag.), Alfrēds Mūrnieks (Kalsnavas pag.), Jāzeps Pabērzs (Līksnas pag.), Juris Placinskis (Preiļu pag.), Arkādijs Pudulis (Antinopoles pag.), Pēteris Rasiņš (Krustpils pag.), Virgīnija Ribule-Špoģe (Preiļu pag.), Nadīna Rožkalne-Klagiše (Daugavpils), Jāzeps Rubenis (Pilskalnes pag.), Ženija Ruģele (Ābeļu pag.), Olga Skopane (Balvi), Staņislavs Sudnīks (Jasmuižas pag.), Emma Vidiņa (Rīga), Nikolajs Zemturis (Kalsnavas pag.), Jāzeps Zaščerinskis (Pustiņas pag.).

Atsauces
  • “Skolotāju saime pieaug.” Latgales Ziņas. 1930. 20.jūnijs.
  • “Jauni školōtōji. Daugavpiļs Školōtōju Institutu beigušūs audzēkņu saroksts un jūs sagrupējums pēc dzeives vītas.” Latgolas škola, 1930. Nr.6, 143.lpp.