Latgales dati
Dzimis 1915. gadā Kalupes aprinķa Kuklišķos Teklas Lazdānes ģimenē.
Otrā pasaules kara dalībnieks (Kalupes pagasta pašaizsardzības vienības dalībnieks 07.1941-08.1941/).
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.
Beidzis diversantu sagatavošanas kursus 1944.gada septembrī - oktobrī Ulbrokā, pēc tam arī citās vietās Austrumprūsijā. Desantēts no lidlauka Vācijjā kā grupas vadītājs 1944. gada 18. novembrī sarkanās armijas aizmugurē pie Pļaviņām, lai uzņemtu sakarus ar agrāk desantēto radista Krūma grupu (Krūms bija telegrāfists no Rīgas, Ēriks Jēkabsons no Rīgas, Kazimirs Lapels no Kalupes pagasta Aizupiešiem), veiktu diversijas aktus uz tiltiem un dzelzceļiem. Desantējās arī Jānis Seglers (1921, no Daugavpils apr. Peipiņiem; Jānis Švede no Višķu pag., Eduards Vilcāns no Vārkavas pag.; Jānis Pastars no Vārkavas pag.) - kopā pieci cīnītāji. Desantēšanās laikā pazuda J.Sandlers un Vilcāns, piezemēšanās notika nepareizā vietā - apmēram 100 km no Krūma atrašanās vietas, kas bija pie neliela ezera netālu no Daugavpils. Vēlāk pratināšanā kaujinieki (Pastars) apgalvoja, ka viņiem nebija vēlmes veikt diversijas, tāpēc spridzekļus atstājuši un devušies uz Kalupes pagastu. 25. novembrī apmetušies A. Lazdāna tēvoča mājās un turpināja Krūma meklēšanu. Vienlaicīgi vienojušies legalizēties un izlikties par dezerteriem. 25. novembrī satikusies ar agrāk pazudušo Segleru, kurš bija kopā ar kādu civilistu - it kā dezertieri. Civilais mēģināja Pastaru aizturēt, to ievainoja rokā. Vēlāk Seglers, kurš jau 22. novembrī pratināšanā čekā sniedza ziņas un tā tika savervēts, nogādāja Pastaru milicijā.
Andrejs Lazdāns iekļāvās partizānu vienībā..
Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) apvienības Daugavpils pulka 5. bataljona komandieris.
Arestēts 1951. gada 17. novembrī, uz to brīdi dzīvojis nelegāli ar Plūmes uzvārdu Stūrīšu ciema padomes Ignatānos pie Helēnas Aloizas meitas Ignatānes (1929, brālis partizāns Staņislavs Ignatāns), agrāk arī kaimiņos pie Jāzepa Ignatāna - Kampāna (1912; izsūtīts 1949, atbrīvots 1957, dzīvesbiedre Anna).
Tiesāts Daugavpils cietumā, piespriests nāves sods.
Māsa Anna Pudāne.
Māsa Helēna Lazdāne dzīvoja Kalupes pagasta Lazdiņu mājās.
Brālēns partizāns Vladislavs Ādama dēls Lazādns (1927, no Kuklišķiem, legalizējies, mobilizēts, tiesāts)
Nošauts pēc nāves sprieduma 1952. gada 12. jūnijā Daugavpils cietumā.
Atsauces
  • Latvijas Valsts arhīvs, F. 1986 (Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas), 1.apr. 27921.(Lazdāns Andrejs), 1. sēj.