Latgales dati
Dzimusi.
Krāslaviete.
1938. gadā beidza Kārsavas ģimnāziju, Citi klases biedri:
J. Aleksejeva, A. Ancāns, R. Ancāns, A. Bērziņš, D. Blusa, K. Dričs, D. Drujans, M. Elksnis, N. Gavrilovs, R. Heidenricha, A. JadzēviČs, J. Kaupužs, VI. Kuzmins, A. Lauruška, V. Maculeviča, K. Naglis, T. Repša, Br. Vesera un P. Zavjalovs.
...
Persona "H. Daugule" 1939. gadā sakusi strādāt par ticības mācības skolotāju Kārsavas pagasta Vītolu un Oponosu 6-kl.
pamatskolā.
...
Persona "H. Daugule" 1940.gada Kārsavas katoļu draudzē vadīja dziedāšanas un dejošanas pulciņu.
....
Personai "H. Daugulei no Kārsavas aizsargu nodaļas" Latgales dziesmu laikā piešķirta balva (sudraba gredzens) par pareizu tautas tērpu.
Mirusi.
Atsauces
  • “Kārsavas pilsētas ģimnāzijas izlaiduma aktā.” Latgales Vēstnesis. 1938. 20. jūnijs.
  • “Latgales dziesmu svētku balvas par tautas tērpiem.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 28, jūnijs.