Latgales dati
Dzimis 1958. gada 28. oktobrī Gārsenē.
Izglītības darbinieks (37 gadu garumā aizrautīgs vēstures un ģeogrāfijas skolotājs Gārsenes pamatskolā (1982-2015), Dienvidlatgales reģiona skolās (2015-2019) un Gārsenes pamatskolas direktors (2007-2012)),
pašvaldības darbinieks (Elkšņu ciema padomes priekšsēdētājs (1979-1982). A.Puncuļa vadībā Gārsenē tika veidota viena no pirmajām Tautas Frontes grupām Latvijas laukos. Piedalījies pirmajā LTF kongresā un Tautas manifestācijā Mežaparkā, 2.TF kongresā, aģitācijā un nepārtrauktā cīņā dažādās vēlēšanās, referendumos, arī barikādēs. Pēc 3.TF kongresa sākas LTF šķelšanās un partiju veidošanās. A.Punculis, redzot partiju ķildas, tajās neiesaistījās un vēl joprojām bija bezpartejisks. Politikā gan darbojies nepārtraukti, jo ilgus gadus bijis Gārsenes pagasta padomes (1986 - 2009), vēlāk Aknīstes novada domes (2009 -2013) deputāts,
novadpētnieks (A.Punculis aizsācis veidot Gārsenes novadpētniecības muzeju, dibinājis un vadījis Gārsenes Tūrisma informācijas centru).
Brīvajā laikā aktīvi iesaistījās Gārsenes sabiedriskajā dzīvē un pašdarbībā, spēlēja kultūras nama vokāli instrumentālajā ansamblī, kā arī pats iesaistīja skolas audzēkņus muzicēšanā.
Pēc Gārsenes pamatskolas slēgšanas 2015.gadā, pārceļas uz sievas dzimtas mājām Vārkavas novada Arendolē, turpināja strādāt par skolotāju dažādās apkaimes skolās.
Izglītība (Elkšņu 8-gadīgā skolā (1973), Aknīstes vidusskola (1976), Daugavpils Pedagoģiskais institūts, specialitāte - vēstures skolotājs (1987), Latvijas universitāte, specialitāte - ģeogrāfijas skolotājs (1994).
Dzīvesbiedre - skolotāja Regīna Stašulāne (25.06.1954.-26.08.2011), beigusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta ķīmijas un bioloģijas fakultāti. Dzimusi Arendolē, izveidota ģimene, kurā ir četri bērni.
Latgales Datiem ziņas iesniedza 2020. gadā meita Zanda Kezika.
Mirs 2019. gada 14. decembrī Arendolē. Apbedīts Vārkavas novada Lazdānu kapos.
F17ea76636a6823d4f091e174093eddb4abc25b9
94196da09008bceca6ff4ecdfc2a060db902a48b