Latgales dati

Vēsturnieku absolventu tikšanās Daugavpilī /2016/

No kreisās:
1. Aleksandrs Kadeņecs
2. Andris Punculis
3. Antoņina Lukjanska
4. Inna Lobanova
5. Tatjana Kuzņecova, pasniedzēja
6. Genovefa Barkovska, pasniedzēja

Fotogrāfs: Soms, H.
11353c00af629c6d42797f6b3754e099bc7519e2