Latgales dati
Dzimis.
Izglītības darbiniece (angļu un franču valodas skolotāja, Preiļu 2. vidusskolas direktore /2013-/).
Apstiprināta direktora amata 2013. gada 11. septembrī, kad no darba sakarā ar Saeimas deputāta mandāta apstiprināšanu aizgāja skolas ilggadējais direktors Oļegs Hļebņikovs. Par direktora pienākumu izpildītāju ar novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova rīkojumu tika iecelts un līdz šim strādāja direktora vietnieks Aivars Podskočijs.