Latgales dati

2022. gada 27. decembris

Šī datuma mediju ziņa
Pateicoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes “Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas” finansējumam un Ludzas novada pašvaldības un draudzes līdzfinansējumam ir pilnībā atjaunotas ērģeles.
Veikta Mixtur reģistra stabuļu restaurācija, trūkstošo stabuļu rekonstrukcija un ievietošana ērģelēs, kā arī visu ērģeļu intonēšana un tīrskaņošana (šoreiz tika atjaunotas vairāk kā 220 stabules)
Ludzas katoļu baznīcas ērģeles ir 19.gadsimta otrās puses ērģeļbūves tradīciju paraugs, tās izgatavotas Pēterpilī 1864. gadā un 1904. gadā pārvestas uz Rēzekni. Objekts ir nozīmīgs kā Latvijā reti pārstāvēts Sanktpēterburgas meistaru darbs.

Atsauces