Latgales dati

1974. gada 27. decembris

Kolhoza "Latgale" biedru kopsapulcē nolemts apvienoties ar ekonomiski spēcīgāko kaimiņu kolhozu "Kalupe." Jauno saimniecību nolemts saukt par "Kalupi". Par apvienotā kolhoza priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Žuravskls, kas līdz šim bija kolhoza Kalupe" priekšsēdētājs.
Kolhoza priekšsēdētāji:
70.g. - Jānis Žuravskis
80.g. - Broņislavs Brakovskis, vietnieks V.Zeile, Vladislavs Geriņš - kolhoza "Kalupe" priekšsēdētāja vietnieks ideologiskajā darbā, partijas pirmorganizācijas sekretārs.

Atsauces
  • “SAIMNIECĪBAS APVIENOJUŠĀS.” Avangards, Daugavpils. 1974. 31. decembris.