Latgales dati

1934. gada 18. maijs

Preses ziņa
"Pirmdien, 28. maijā noslēdza savu 11. mācības gadu ar aktu, kurā direktors A. Feils sniedza pārskatu par pagājušā gada darbību. Konservātorijā mācījušies 144 audzēkņi (57 vīr. un 87 sievietes), pie kam klavieru klasē mācījušies 79 audzēkņi (11 vīr., 68 siev). vijoles klasē — 22 audzēkņi (20 vīr , 2 siev.), dziedāšanas klasē — 20 audzēkņi (8 v., 12 siev.) un obligat. priekšmetu klasē — 23 (18 vīr., 5 siev.); pēc tautībām: 89 latvieši, 32 žīdi, 11 poli, 8 krievi un 4 vācieši."

Atsauces
  • “Latgales tautas konservatorija.” Latgales Ziņas. 1934. 8. jūnijs.