Latgales dati

1993. gada 10. oktobris

Daugavpils evaņģēliski luteriskā draudze pirmo reizi pēc Otrā pasaules kara pulcējās dievkalpojumam savā izpostītajā baznīcā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par īpašuma atdošanu reliģiskajām organizācijām” 1993. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība pilnīgi izpostīto baznīcu nodeva draudzei, kura uzsāka ēkas atjaunošanas darbus. Atgūtā baznīca bija bez torņa un ar papes jumtu.
Preses ziņa: "Baznīcas atjaunošana sākās pirms trim gadiem līdz ar latviešu tautas atmodu un galvenokārt balstās uz ziedojumiem. Tie saņemti gan no ārzemju luterāņu draudzēm ASV, Zviedrijā un Vācijā, gan arī Latvijā. 3000 latus atvēlējusi rajona pieminekļu valde, 1000 latus Daugavpils rajona valde un valsts akciju sabiedrība Daugavpils gaļas kombināts, 2360 latus bijusī Daugavpils pilsētas valde. Palīdzību luterāņu baznīcas atjaunošanā sniedz arī pašreizējā Daugavpils pilsētas dome. [..] ik mēnesi no pilsētas budžeta remontu un celtniecības iecirknim par veikto darbu dievnama restaurācijā tiek pārskaitīti 2500 lati, sniegts arī cita veida atbalsts."

Atsauces