Latgales dati

1919. gada 15. janvāris

1919. gada 13.-15.janvārī sanāca Apvienotās Latvijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku padomju I kongress.
1919. gada 15. janvārī deklarētajā LSPR Satversmē pirmajā punktā tika definēta LSPR teritoriālā būtība: “Apvienotā Latvija ir Sociālistiska Padomju Republika, kura apvieno Kurzemi, Vidzemi un Latgali.”
1919. gada 3. februārī lēmumu paziņoja Vitebskas guberņas Izpildkomitejai.
Gusačenko (2019): Tomēr Latgales sabiedrības noskaņojums arī boļševiku varas situācijā nebija viendabīgs, Vitebskas guberņas varas iestādes, Rēzeknes arodbiedrības, Daugavpils dzelzceļnieku organizācijas un pat armijas daļas uzstājās pret apvienošanu, kas gan nespēja ietekmēt Satversmes būtību.

Atsauces
  • Gusačenko, A. “LATVIJAS NEATKARĪBAS KARŠ KRIEVU IEDZĪVOTĀJU SKATĪJUMĀ 1919. GADA PIRMAJĀ PUSĒ.” https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2019_files/1_numurs/A_Gusacenko_Latvijas_LVIZ_2019_1.pdf (09.07.2020).
  • Ziemelis, S. “Latvijas komunistiskā partija - darbaļaužu vadītāja cīņā par padomju varu 1918.-1919. gadā.” Grām.: Oktobrī dzimusī. Rakstu krājums. Rīga: Liesma, 1978. 33.lpp.
  • “Dokumenti.” Grām.: Oktobrī dzimusī. Rakstu krājums. Rīga: Liesma, 1978. 199.lpp.