Latgales dati

2020. gada 21. maijs

Saeimas 21.maijā vienbalsīgi par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināja Augstākās tiesas senatoru Aigaru Strupišu.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus Aigars Strupišs sāks pildīt no 16.jūnija, kad beigsies pilnvaru termiņš pašreizējam priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša kandidatūru apstiprināšanai Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā virzīja Augstākās tiesas plēnums. Pozitīvu atbalstu kandidātam pauda arī Tieslietu padome.

Atsauces