Latgales dati

1962. gada 16. oktobris

1962. gada 16.-28. oktobri, piemērarn, notika Daugavpils tautas tiesas sēde, kurā tiesāja pentakostus (Vasarsvētku draudzes) N.Girucki, A.Anaško, M.Afanasjevu, V.Koroļovu. Pēc tiesas spriedumā?" rakstītā spriežot N.Giruckis un A.Anaško 1959. gadā bija nodibinājuši Daugavpils pilsētā aktīvu pentakostu grupu. Viņi vairākkārt tika brīdināti par nelegālo darbību, taču tomēr bija turpinājuši pulcēties, atsakoties no iespējas pievienoties vietējai baptistu draudzei. Padomju vara veikli izmantoja seno "skaldi un valdi" principu, aicinot tiesā kā liecinieku baptistu P.Pinku, kurš apgalvoja, ka pentakostus tiesājot nevis par viņu uzskatiem, bet par kroplīgajiem rituāliem. N.Giruckim un A.Anaško piesprieda 5 gadus brīvības atņemšanas, V.Koroļovai - 3 gadus, M.Afanasjevam - 2 gadus

Atsauces