Latgales dati

1944. gada 27. jūlijs

Kaujās par Daugavpili krita ap 2500 (2 536) Sarkanās armijas kareivju. Kaujas par Daugavpili iemūžinātas pieminekļos:
Sarkanarmieša galva, izvietota Garnizona kapos Sila ielā, pirms tam - pie iebraukšanas pilsētā no Rīgas puse.
Obelisks (toreizējā Sarkanarmijas ielā)
Karadarbības rezultātā (ieskaitot arī 1941. gada kaujas) tika iznīcināta 85 % pilsētas. Šis fakts kādreiz bija fiksēts informatīvajā plāksnē, kas bija izvietota Daugavpils dzelzceļa stacijā. Uz šo momentu pilsētā dzivojuši ap 15'000 iedzīvotāju.
Atzīmējot šos notikumus, padomju armijas Augstākais virspavēlnieks Staļins izdod pavēli par karaspēka daļu apbalvošanu un svētku salūtu Maskavā.
Karojošo pušu militārās vienības:
Sarkanās armijas 4. triecienarmijas 311. strēlnieku divīzija, kura nosaukta Daugavpils / Dvinskas vārdā - 311-я стрелковая Двинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия,
360. strēlnieku divīzija (komandieris ģenerālmajors Ivans Činnovs).
Vācu 16. armijas 225. divīzija (komandieris ģenerālleitnants Valters Rize (13.12.1892 - 21.07.1965).

Atsauces
9e73fb637af52a49c4dd860768df3a82284d0426
9c28eeb84ac2d710387e45eed49a7ea9301a69df
C757454d8f62f2693097386beb587d5701ac4a2c
3b49b2596d16701d1f2af05a43c60e75957710a5
B3e9d6f862dcec40e5a4c62b380b29f63ad15f4b