Latgales dati

1924. gada 12. marts

Daugavpils notārs R. Skuja apstiprina pirkšanas - pārdošanas līgumu. Daugavpils Romas katoļu biedrības "Saule" no Kazimira Ludviga Norševska par 500.000 rbļ. nopērk zemesgabalu kopā ar ēkām kvartālā starp Pēterpils (tag. Saules) un Virsnieku (tag. Lāčplēša) ielu.
Turpmāk šajā namā Pēterpils / Saules 6 izvietota mācību iestāde - šūšanas un piegriešanas kursi, kas pārtop par Saules skolu.
Pēc Otrā pasaules kara ēkā izvietota Daugavpils pilsētas izpildkomiteja. Skola ēku atguva 1992. gadā.
2010. - 2012. gadā veikta ēkas rekonstrukcija.
2018. gadā uzsākta apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2 izveide.

Atsauces
21f6d4a08b4b6846b40cfa05e2af4dc19b706cae
57db99ae90a97eb67435eb7fbcf45c294f46adc9
E3074b1504d786b76eb6240f0ca20aefb6c67de1
E6eb1ed007c89979ffa177b0a3179428ec0d37f7
14183a88b160608bd69e739d760ff1fdb14723cb
C6c0dc12d3047c811eaa03b2ea9c1bcb4c1759f7
2231eeb873f68bf78f2dea6f79a1d6040909abe9
E227bda624d27bf6e9b8bcbfca8602d07bdcbcc3
A6cf25243126999a0a4fe8c631ab0f5c69a2e053
Fd19d46d7050024251af52d11c56673bdfadbf42