Latgales dati

1917. gada 1. septembris

- 1917. gada jūlijā Biedrības "Saule" kopsapulcē izskatīts jautājums par latviešu skolas dibināšanu Daugavpilī. Pēc tam ir sludinājums par 4 skolotāju meklēšanu biedrības vajadzībām.
- 1917. gada septembrī ir ziņas, ka "Saule" gatavojas atvērt piecas skolas - tautas skolu, sagatavošanas klases ģimnāzijai, piegriešanas un šūšanas kursus, vakara kursus, latviešu valodas kursus.
- 1917 .gada 1 (14). septembrī atklāti šūšanas un rokdarbu kursi. Biedrība tos uzskatīja par sieviešu arodskolas "Saule" sākumu. Pilnā apjomā skola sāka darboties 1927.gadā, kad izglītības ministrs J.Rainis 13. septembrī parakstīja sieviešu arodskolas "Saule" statūtus.
- 1917. gada decembrī biedrība mēģina iegūt tiesības četru klašu proģimnāzijas atvēršanai
- 1917. gada decembrī presē ir informācija par vakara šūšanas kursu atvēršanu (3 un 6 mēneši) Šosejas ielā 90. Uzņemtas jaunkundzes pēc 13 gadiem, kas prot rakstīt un lasīt. Pēc kursu beigšanas izsniedzami atestāti.
- 1918. gadā 20. augustā sākās mācības elementārskolā, šūšanas skolā, rokdarbu skolā
- 1918. gada 20. septembrī sākās mācības vakara skolā pieaugušiem.
- 1918. gadā skola un biedrība papildina inventāru (sienas pulkstenis, rakstāmgaldi, skolas galdi, gultas, segas, 2 šujmašīnas)
- 1918. gadā biedrībai atklāta nodaļa Līvānos, nodaļa Krāslavā ar pamatskolu un Višķu šūšanas skola.
- 1919. gadā lielinieku laikā biedrību bija spiesti atstāt vadošie darbinieki Livčāns, Zarāne, Dzenis. Par inventāra (2 šujmašīnām) saglabāšanu rūpējās Anna Svoka.
- 1922. gada janvārī preses sludinājums, ka beidrība "Saule" uzņem audzēķņus rokdarbu skolā vairākās programmās - piegriešana un šūšana, baznīcas drēbju šūšana, rokdarbi (adīšana, tambprēšana, šūšana), Dokumentus pieņēma biedŗība Varšava sielā Nr.9. .
- no 1922. gada sludinājuma presē izriet, ka šūšanas un rokdarbu skola bija izvietota Muižnieku (Raiņa) ielā Nr. 88, kas bija paša ielas galā pie dzelzceļa. Šis kvartāls sabombardēts Otrā pasaules kara laikā. Tika piedāvāti pakalpojumi sieviešu un vīriešu apģērba šūšanai, kā ari baznīckungu tērpu šūšanai. Vienlaicīgi bija nodoms atvērt arī kursus zēniem.
- No 1927. gada 13. septembra iegūst oficiāli skolas statusu un tiek dēvēta par Saules skolu. Šajā dienā tiek apstiprināti skolas statūti. Tika uzskatīta par zemāka tipa arodskolu. Izvietota Daugavpilī, Saules ielā 6. Mūsdienās te izvietota Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola".
- 30. gados arodskolā darbojās sieviešu koris B. Reinfeldes vadībā.
- 1939. gadā skola izgatavoja karogu, kuru pēc tan Daugavpils Latviešu biedrība pasniedza pilsētas 1. ģimnāzijai.
- Skola slēgta 1940. gada 1. oktobrī.
- Atjaunota darbība Pasaules kara laikā. Iekārtas atvestas no Rīgas un likvidētās Kuldīgas sieviešu arodskolas. Skola darbojās Lāčplēša ielā 6/8. 1942. gadā mācības sāktas 12. oktobrī. Skolotāja L Ozoliņa.
- Padomju laikā darbojās Jēkabpilī līdz 1953. gadam, kad pievienota Rīgas Daiļamatniecības skolai.
- Atjaunoja darbību Daugavpilī ar vēsturisko nosaukumu "Saules skola" 1992. gadā.
- 2000. gada 31. maijā Valsts prezidentei V. Vīķei - Freibergai Daugavpils vizītes laikā pasniegta Saules skolas audzēņu dāvana.
...
Kursu un skolas audzēkņu skaits:
- 1924. gada 1. jūnijā - šūšanas kursu 2. izlaidums (10 beidzējas)
- 1924. gadā oktobrī skolā (kursos) mācījās 75 audzēknes.
- 1936.37. māc gadā skolā mācījās 91 audzēkne, strādāja 7 skolotāji.
- 1936. gadā 12. jūnijā skolu absolvēja 8 audzēknes. Izlaiduma klases audzinātāja E. Paukšta.
- 1937. gadā skolā iestājās 45 audzēknes, pavisam mācījas 115 audzēknes
- 1942. gada rudenī iestājās ap 60 audzēknes, no tām 7 aušanas nodaļā. Kopā mācījās ap 120 audzēknes.
- 1943. gadā skolu beidza 16 šuvējas un 1 audēja.
- 1943./44. m. gadā paredzētas vietas 80 audzēknēm.
- Skolā 1940. gadā mācījās 130 audzēknes. 1940. gada 13. jūnijā notika pēdējais skolas izlaidums. Tajā piedalījās bīskaps Jāzeps Rancāns.
- 2017. gadā skolā mācījās 140 audzēkņi divpadsmit vidējās profesionālās izglītības programmās un vairāk kā 270 audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības programmā.
...
Skolas vadītāji:
1927 - 1935 prāvests Ādams Vizuļs
1935 - 1936 prāvests Alfons Vaivods,
1936 - 1938 prāvests Kazimirs Duļbinskis
1938 - 1940 prāvests un kapelāns Pēteris Rudzītis.
1940 - 1944 Vilhelms Kešāns
1944 - 1949 Elizabete Paukšta
1949 - 1951 Timofejs Averins
1951 - 1953 Boriss Gladkovs
1992 - 2003 Ināra Ostrovska
2003 - 2014 Ilona Linarte – Ruža
kopš 2014 - Inguna Kokina

Skolas organizatore - biedrība "Saule" reģistrēta 1915. gadā, darbību uzsākusi 1917. gadā. Mūsienās Saules skolā nodibināta padomdevēja institūcija – Saules skolas Konvents, kur pārstāvēti nozares profesionāli – darba devēju pārstāvji, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latgales plānošanas reģions, ka arī Latvijas dizaina autoritātes.

Atsauces
  • “Jaunatne palikusi stingra savā stājā.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 13. maijs.
  • Liepa, A. “Saules skolai – 85.” Laiks, Ņujorka. 2002. 18. maijs.
  • “Daugavpils latgaliešu R.-Kat. kulturveicinašanas biedriba „Saule".” Nedēļa, 1925. 16. janvāris.
  • “Katoļu kulturas biedribas "Saule" noms Daugavpilī.” Katõļu Dzeive, 1931. Nr.4. [foto].
  • “Daugavpiles latgališu sabībriskos dzeives porskots.” Latgolas Vōrds. 1921. 31. oktobris.
  • “Vēsture.” http://www.saules.lv/lv/vesture (13.03.2019).
  • Daugavpils daiļamatniecības vidusskolas 1946/47. māc. gada noslēguma izstāde. Katalogs, Daugavpils, 1947. 15 lpp.
76c9abd03118d6094d4fc53dfcebfc73f0ec4889
77ffbb8246ab19ff4effb3e9996ff7c7174a6247
611374e6b31d3d21acb210137df99837281f2ecc
B21659a8af37256cbe8e931d16e3cf946ff46283
8fc38aba53f31592051eef74d4549fe07c29732f
7e0946a274179a5fe86bf9ad50b4c350b1e3abaa
D548a2316ddfcb2a22d5bf2be3ae6b9005d25423
007c56a62019a17d7b895bca0988ce1766b6dd07
D8a879867361495b7323828e9dfc9a37077669f7
61b08199964149ce56699cd816a46398d8a8cd67
0b3fc04ca4366f7912ef2d4709c9248cc9e04f82