Latgales dati

1992. gada 27. jūlijs

Balvu Amatniecības vidusskolā māca būvgaldniekus, namdarus, modelētājas, piegriezējas, pēc izvēles apgūst frizieru un keramiķu amatprasmes. Skolā mācās 199 skolēni, strādā 22 skolotāji. Skolas direktore Ināra Nikuļina.
Pirms tam tā bija Balvu deviņgadīgā skolas (dibināta 1991. gadā).
2014. gadā reorganizācijas ceļā pārtapa par Balvu Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolu.