Latgales dati

2014. gada 1. septembris

1. septembrī pirmo mācību gadu uzsākusi Balvu Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, kura realizēs gan vispārizglītojošās, gan profesionālās, gan vakara maiņu, gan tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmas.
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola izveidojusies reorganizācijas rezultātā, apvienojot bijušo Balvu Amatniecības vidusskolu (1992 - 2017) un Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centru.
Vidusskolas direktore Biruta Vizule.

Atsauces
B91bdddd4b2fe0e64801d177309fa9f8e512c00a