Latgales dati

2015. gada 2. oktobris

Daugavpils Universitātes Reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts” pētnieki vēstures doktora Henriha Soma vadībā ir atšifrējuši Otrā pasaules kara noslēguma traģisku epizodi. Vācot vairākus gadus informāciju, sadarbībā ar vairākām institūcijām (arhīviem, katoļu draudzēm, valsts policiju, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, masu informācijas līdzekļiem) tika noskaidrota Līksnas pagastā bojā gājuša vācu armijā mobilizēta Latvijas iedzīvotāja personība.

2015. gada 2. oktobrī Līksnas pagastā tika organizēts piemiņas pasākums – aizlūgums par kritušo kareivi Jāzepu Palepu (dzimis Krāslavas pagasta Borovkā, laulāts Silavas-Borovkas baznīcā). Pasākumā piedalījās J. Palepa meita rīdziniece Edīte Rušmane, kura pēc 71 gada apmeklēja sava tēva apbedījuma vietu.

Pasākumā piedalījās Līksnas prāvests Jānis Smirnovs, Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, līksniešu Vorošenu ģimene, kareivja meita Edīte Rušmane un viņas māsīca Larisa Gribule, vēstures doktors Henrihs Soms (pasākuma organizētājs un informācijas vākšanas vadītājs).

J. Paleps bija latviešu policijas vienībā, kura 1944. gada vasarā piedalījās Daugavpils aizstāvēšanā.

Atsauces
A081246a1a74b2f4320fb1d34c710570e79eef11
B7a7f887dd5eb41d47bf7977aa91e3f78bc68e2e
86a6ef6c0a56b8d69fa2356126063c7229f6e96c
1d9996dd418525ddca7c3617eca82e550755a07d
9e59bcaea223390cb6ac09b732c744d5e120775c
996f03a0ef9b0af805215ce7257a9c29aa8397ce
0bc91b6e1df84ab5ef1abf3f3b2953f3054c6897
D302c2b00eea4fed452e33889d84da8517050948
Ae472ccf0847a1861c5bd1dccc168d5d463a0737
Dffdded7cd0f326b1f37407ca747c71dfff4020a