Latgales dati

1926. gada 20. janvāris

Sakara ar savu izslēgšanu no baznīcas F.Trasuns raksta vēstuli Romas pāvestam. kurā skaidroti procesi un notikumi Romas katoļu baznīcā Latvijā. Minēti varāki fakti no F.Trasuna dzves.

Atsauces
  • Francis Trasuns. Viņa darbīgais mūžs un traģiskais noslēgums. Rakstu krājums. Sakārtojis J.Šķirmants. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 1999. 135. - 143.lpp.