Latgales dati

1917. gada 5. maijs

1917. gada 22. aprīlī pēc vecā stila
Maskavas latgaliešu bērnu patversmē notika Maskavas un tās apkārtnes latgaliešu sanāksme. kurā pieņemta rezolūcija ar 10 punktiem.
Uz Latgales kongresu Rēzeknē izvīrzīts Aloizs Bojārs un Bernhards Kublinskis.
Rezolūcijas daži punkti ļauj konstatēt, ka prasības saskan ar Kempa piekritēju programmu.