Latgales dati

1918. gada 13. oktobris

1918. gada 13. oktobrī Rēzeknē miertiesneša telpās notiek Latgales Zemes padomes, pašvaldību, miertiesnešu, biedrību, atsevišķu personu ārkārtēja sanāksme sakarā ar jauno situāciju Latgalē - vācu karaspēka aiziešanu un lielinieku varas atnākšanu.
Sēdē nolēma:
1) dibināt pašaizsardzības nodaļu - brīvprātīgo karaspēku kārtībās nodrošināšanai, iedzīvotāju pasargāšanai no terora un vardarbības.
2) dibināt pašaizsardzības komiteju.
Tā dibināta 1918. gada 14. -15. oktobra sanāksmē. Tajā piedalījās Latgales darbinieki: M. Afanasjevs, A. Boriss, Formakovs, J.Grišāns, St. Kambala, P. Laizāns, O. Laizans, Losāns, J. Pabērzs, J. Rubuļs, Sveizžbinskis, Selgitckis, V. Seile,, Samiņš, N. Skangals, Titerskis, O. Turkopuļs, P. Zadvinskis un citi.
Pašaizsardzības brīvprātīgo nodaļu vadīja pulkvedis Mihails Afanasjevs. Tā formēšana sākas M.Afanasjeva dzīves vietā - Balinovas muižā pie Rēzeknes. Vienībās bija iesaistīti virsnieki: Plkv. Mihails Afanasjevs, kapt. J. Samiņš, vltn. Vitolds Skangals, vltn. Jezups Kaļva, leitn. Lītovnīks, leitn. Salmanovīčs, leitn. Krustans, leitn. Jermolajevs, leitn. Ontons Skangaļs, leitn. Masļenikovs, leitn. Povuls Lyumans, plkv. leitn. Skrituļs, plkv. leitn. Poruks, vltn. Kapranovs, leitn. F. Plikšs, vltn. Kudins, leitn. Zvaigzne, kapt. Broks (vai Jānis Broks?) (vai Jāzeps Broks?), leitn. Fr. Greivuļs un citi.
M. Afanasjeva vienība tiek uzskatīta par daļu no krievu brīvprātīgo Ziemeļu korpusa, kura formēšna notika vācu okupācijas iestāžu uzraudzībā Pleskavas, Rēzeknes un Daugavpils apkārtnē.
28. novembrī partizānu vienība 270 vīru sastāvā ar 4 ložmetējiem atkāpās no Rēzeknes. Pēc divām dienām, 30. novembrī, 10 kilometrus uz dienvidiem no Viļāniem tai notika pirmā kauja ar Sarkanās armijas vienībām. Tālāk partizānu vienība atkāpās Rīgas virzienā un decembra sākumā iestājās Latvijas Pagaidu valdības dienestā.

Atsauces