Latgales dati

1907. gada 26. septembris

Skola atvērta Rēzeknes baznīcas mājā. Mācības bija trīsgadīgas, krievu valodā, meitenēm un zēniem no 15 gadu vecuma, sākotnēji tikai zēniem. Saņemta atļauja mācīt arī latviešu valodu, tāpēc literatūra tā uzskatīta par pirmo latviešu skolu Latgalē. Līdzekļu skolai deva dibinātāju organizācija - Rēzeknes komercizglītības izplatības biedrība, Rēzeknes zemste. Skola darbojās līdz 1918. gada beigām, kad Latgalē nodibinājās padomju vara, atkāpās vācu armija, evakuējās arī skolas vadība.
Skolas telpās noritēja 1917. gada Latgales kongresa otrā darba diena, telpās apmetās kongresā ievēlētā Latgales pagaidu zemes padome, ārsta Skrindas slimnieku pieņemšanas vieta, noritēja Latgaliešu skolotāju savienības sapulces.
Notikumi:
1911. gadā organizētā skolas atbalsta biedrība - "Rēzeknes tirdzniecības izglītības izplatības biedrība"
1911. gadā uzrakstīti jauni skolas statūti.
1917. gada aprīlī (maijā) skolas telpās notika Latgales latviešu kongresa otrā darba diena. Kongresa delegātu ieejas kartes tika apzīmogotas ar Tirdzniecības skolas komerrcizglītības izplatības biedrības zīmogu.
1917. gada septembrī skola atzīmēja 10 gadu jubileju. Bija aicināti visi skolas beidzēji.
1937. gadā atzīmeta skolas 30 gade. Presē ziņa: "Pirmās latvju izglītības iestādes jubileja Latgalē"
Skolas vadītāji:
Skolas dibinātājs bija Nikodems Rancāns.
Jānis Kalniņš /skolas dibinātājs, pirmais vadītājs /1907-1909/, pēc kura nāves skolai draudēja iznīkšana. Laikaraksti rakstīja, ka skolu turpmāk vadīs brālis Kalnīņš, kurš beidzis Rīgas politehnisko institūtu.
Fridrihs Obšteins /1911-1917/, skolotājs kopš skolas dibināšanas, minēts arī kā skolas inspektors (mācību daļas vadītājs).
Skolotāji - Eduards Balodis, Otamārs Runiks, Alfreds Skroders, Valerija Seile.
Pirmajā mācību gadā skolu apmeklēja 72 audzēkņi.
1912. gadā skolu pabeidza 19 audzēkņi, no tiem 9 latvieši (Andrejs Gutans, Kazimirs Vasilevskis, Ontons Linavskis, Ontons Prentniks, Nikolajs Pavlovskis, Jeronims Rampans, Jonis Rubuls, Francis Rubuls, Staņislavs Tučs).
1912. gadā skolā iestājās 70 jaunieši.
1917. gadā 34 audzēkņi.
Ievērojamākie audzēkņi - Jānis Rubulis, Boļeslavs Sloskāns, Jezups Trasuns, Leons Varslavāns, Aloizs Broks,
Latgalē tajā laikā darbojās vēl viena tirdzniecības skola - Brežinska un Bebra skola (tikai zēniem) Daugavpilī.
20. gados tirdzniecības skolu vietā veidojās komerskolas.

Atsauces
  • “Pirmās latviešu pamatskolas jubileja.” Latgales Vēstnesis. 1937. 6. oktobris.
  • “Rēzekne.” Drywa. 1909. 17.maijs.
A7918dd8d0ed7d485bf1a0cb41fc1e4747fb06a8