Latgales dati

1917. gada 8. maijs

1917. gada 25. aprīlī pēc vecā stila
Dienu pirms Latgales kongresa Rēzeknē notika kareivju, virsnieku un ierēdņu sanāksme. Tā notika viesnīcā? "Ekonomija".
Sanāksmi organizēja Letgolas tautas komiteta (vad. F.Kemps) karavīru pulciņš. Sanāksmi atklāja F.Kemps. Tajā piedalījās 36 karavīri, no tiem 19 bija kongresa delegāti no aktīvās armijas. No [[J. Rubuļa|692]] atmiņām izriet, ka pirms latgaliešu strēlnieku ierašanās sapulcē bija klāt jau 25 karavīri.
Klātesošo vidū bija arī 3 pagastu pārstāvji, 1 biedrību pārstāvis un vēl 13 citi dalībnieki. Balsstiesības tika apstiprinātas tikai karavīriem.
Sanāksmes vadītājs bija Jānis Rubulis, sekretārs Pēteris Lazdāns.
Apspriesti jautājums par nostāju Latgales autonomijas jautājumā, attieksme pret Letgolas tautas komitetu.
Laikraksta "Drywa" sapulces atreferējumā minēti dalībnieki - F.Kemps, J.Rubulis, P.Lazdāns, Jeronims? Rampāns, Zarkevičs, Mazumačs.
Pilnvaroja kareivjus Zarkeviču un Mazumaču (kongresā?) sekot stingrākai delegātu pilnvaru pārbaudei.
Nolemts delegēt ????Grišānu par apspriedi informēt kongresu.

Atsauces
  • “Karaveiru sapulce Rezeknē 25. aprilī.” Drywa. 1917. 10.maijs.