Latgales dati

1990. gada 25. decembris

Komunistiskās partijas un darbaļaužu deputātu padomju Daugavpils laikraksts KRASNOJE ZNAMJA pārtop par pilsētas sabiedriski politisko avīzi, kuras dibinātājs ir redakcijas kolektīvs. Avīzes redaktors P.BURIJS.