Latgales dati

1905. gada 10. decembris

1905. gada 27. novembrī pēc vecā stila
Pēterburgā iznākt pirmais latgaliešu laikraksts GAISMA, saukts par inflantiešu latviešu avīzi. Redaktors Francis Kemps. Sešu mēnešu laikā izdoti 26 numuri. Izdots tika latīņu burtiem, atšķirībā no pārējiem latviešu izdevumiem, kuri izdoti gotu burtiem.
Pēc F.Kempa atmiņām ("Latgolas škola", 1935) laikraksta 1. numurs ticis konfiscēts, tāpēc daudzos iesējumos nav šī numura.
1. numurs tika iespiests lielākā tirāžā un bezmaksas izsūtits uz dažādām vietām.
"Broļi latvīši! Mums gaisma aust!" - ar tādiem vārdiem sākās laikraksta redakcijas raksts "Gaisma aust".