Latgales dati

1923. gada 6. jūlijs

Saeimā tiek apspriests likumprojekts par baznīcu un lūgšanas namu lietošanu. Deputāts Francis Kemps savā runā pieminēja, ka Daugavpilī cietokšņa baznīca ir nodota luterticīgajam garnizonam, kurš atļāvis baznīcu izmantot arī pareizticīgajiem. Deputāts Kārlis Irbe piebilda, ka katoļi nav vēlējušies izmantot Daugavpils cietokšņa baznīcu.
Savukārt, no 1930. gada sludinājuma presē izriet, ka cietokšņa luterticīgie aicināti uz dievkalpojumu cietokšņa slimnīcā (vai tolaik baznīca slēgta vai remontēta?).
30. gadu beigu mutvārdu liecībās ir norādes, ka baznīcā bija altāri luterāņiem, katoļiem, pareizticīgajiem.
1940. gada sākumā panākta luterāņu un pareizticīgo vienošanās par 3 zvanu (kopsvars 1000 kg) uzstādīšanu pareizticīgo nodalījumā.

Atsauces
  • “2. sesija.” Saeimas stenogrammas., 1923.
  • “Dievkalpojums cietoksnī.” Latgales Ziņas. 1930. 12. decembris.
  • “Kas jauns DAUGAVPILĪ.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 18. janvāris.
04f36a63141fd255d980ef8d7a10cfb071206e3d