Latgales dati

1912. gada 3. jūlijs

1912. gada 20. jūnijā pēc vecā stila
Zinību komisijas sēdē (19.-20.jūnijs v. st.) nolasīti 2 referāti par Latgali. Skolotājs Rupais referē par tēmu "Par Latgali un viņas darbinieku pozitīvajām un negatīvajām pusēm", Francis Kemps - referē "Par Latgales attīstības ekonomiskiem aspektiem".
Komisijas sēdes atreferējumā norādīts, ka referāti izsaukuši dzīvu un interesantu domu apmaiņu. Skolotājs Rupais stāvokli Latgalē raksturojis drūmās krāsās, savukārt F.Kemps bijis optimistiskāks. Par Latgales attīstību izteikušies Matīss Kaudzīte, Vilis Siliņš, Teodors Zeiferts. Sēdē skaidrots arī vārda "čiuļs" izcelsme un nozīme.
J.Rupā referāts izsauca polemiku presē ("Dzimtenes Vēstnesī"). Diskusijā piedalījās J.Endzelīns, J.Kindzulis, F.Trasuns.

Atsauces
  • “Latgaliešu jautājums.” Liepājas Atbalss. 1912. 27. , 28. jūnijs.
  • “Izrīkojumi, sapulces.” Dzimtenes Vēstnesis. 1912. 16. jūnijs.
  • “Zinību komisijas vakara sapulces.” Dzimtenes Vēstnesis. 1912. 25. jūnijs.
  • “Cīņa ap Latgales jautājumu.” Dzimtenes Vēstnesis. 1912. 27. decembris.
  • “Latgales jautājumā.” Dzimtenes Vēstnesis. 1912. 11. oktobris.
  • “Latgales jautājums. Atbilde F.Kempam.” Dzimtenes Vēstnesis. 1912. 29. septembris.
  • “Zinibu komisijas sapulces Reigā.” Drywa. 1912. 3. jūlijs.