Latgales dati

2002. gada 16. augusts

Pasākums notika Varakļānu novada muzejā. Grāmatu veidoja pētnieku kopa gandrīz piecus gadus. Personu rādītājā iekļautas vairāk nekā 1800 personas.
Galvenais redaktors Konrāds Sondors. Grāmatas sastādītāji un redaktori Ādolfs Borbals un Artūrs Garančs.
Izdevuma veidošanā piedalījās daudzi Varakļānu novada patrioti — akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs, profesors Aloizs Strods, docenti Arturs Garančs un Konrāds Sondors, mākslas zinātnieks Pēteris Savickis, pensionēta skolotāja Emīlija Spēlmane, dzejniece Marta Bārbale, novadpētnieki Jānis Broks. Ādolsfs Borbals un Jānis Broks-Eisēgs un citi.

Atsauces