Latgales dati

1920. gada 3. oktobris

Notiek semināra iesvētīšana. Par pirmo semināra rektoru tika iecelts Jāzeps Rancāns un par profesoriem A.Novickis, D.Jaudzems, S.Žulpo, vēlāk A.Novickis, J. Migliniks, N.Rancāns.
Mācības sākās 21. oktobrī, uzņemti 29 semināristi (Presē minēti 26 uzvārdi, no tiem 11 semināristi atjaunoja mācības).
Semināristu vidū nākošie priesteri:
Jezups Pudāns no Kalupes draudzes,
Aloizs Anspoks no Preiļu draudzes,
Jānis Gabrāns no Bēržu draudzes,
Jānis Jedušs no Līvānu draudzes,
Jāzeps Ļakse no Kombuļu draudzes.
Aleksandrs Vonogs no Nīcgales draudzes
un citi.
Aglonā seminārs darbojās līdz 1924. gada 27. februārim. Triju gadu laikā Aglonā studijas nobeidza un par priesteriem iesvētīti 8 ?? garīdznieki.
1924. gada februāra beigās seminārs no Aglonas tika pārcelts uz Rīgu, Lielā Altonovas ielu 6 un turpmāk darbojās kā Rīgas katoļu garīgais seminārs.

Atsauces
  • Vaivods, J. Katoļu baznīcas vēsture Latvijā. Katoļu baznīca caru valstī Krievijā. Baznīcas vēsture Vidzemē XVIII - XX gadsimtos. Rīgas metropolijas kūrija, 1994. 256. - 257.lpp.
  • “Aglyune.” Latgolas Vōrds. 1920. 2. novembris.
A494159eb68e03a39af5b6794e2be5e82ae98302