Latgales dati

1932. gada 15. janvāris

Dzelzceļa tilta remonts bija vajadzīgs, lai padarītu drošāku tilta vidējo posmu (fermu), jo tilts 1919. gada septembrī tika saspridzināts un 1922. gada martā tika uzstādīta koka konstrukcija, kas laika gaitā novecoja.
Sākotnēji bija paredzēts, ka pēc dzelzceļa vidēja posma nomaiņas satiksme tiks atklāta 12. janvārī. Daugavpilī bija ieradušies augsti ciemiņi no Rīgas un beļģu speciālisti, kuri piedalījās remontdarbos. Tā kā radās problēmas ar balsta ievietošana paredzētajā vietā, atklāšana tika atlikta. Par šo kļūmīgo gadījumu zobgalīgi izteicās sociāldemokrātu prese. Parādījās arī neapstiprināta ziņa, ka Latvijai protestu iesniegusi Krievija, jo ieilgušais remonts traucējot satiksmi.
Darbos iesaistīja ap 100 strādnieku, kuriem izdevās tilta jauno posmu (fermu) ievietot vajadzīgajā vietā un naktī uz 15. janvāri tika veikta tilta jaunās daļas pārbaude. Drīz pēc tam plkst. 15. sekoja satiksmes atklāšana. Tilta remonts izmaksāja ap 685 000 ls.
Pēc atklāšanas tika ziņots, ka sabiedrība "Cislas" sakarā ar darbu noslēguma 50 stundu kavējumu dzelzceļa virsvaldei samaksās kompensāciju 10.000 ls. Pēc līguma sabiedrībai līdz 20. februārim jāaizvāc tilta vecās daļas un līdz 1. jūnijam jānokrāso tilta jaunās detaļas.
Līdz ar to Daugavpils dzelzceļa tilta ieguva jaunu veidolu, kura dominante bija arkveida posms. Tāds tilts saglabājās līdz 1944. gadam, kad tiltu saspridzināja vācu armija.

Atsauces
  • “Vakar neizdevās atklāt Daugavpils tilta jauno fermu.” Latvijas Sargs. 1932. 13.janvāris.
  • “Daugavpils tilts satiksmei atklāts.” Latvijas Sargs. 1932. 16.janvāris.
  • “Dažādas ziņas.” Latvijas Sargs. 1932. 17.janvāris.
  • “Satiksmi pa Daugavas tiltu pie Daugavpils atklās šodien.” Latvijas Sargs. 1932. 14. janvāris.
  • “Daugavpils tilta ferma novietota.” Latvijas Sargs. 1932. 15. janvāris.
  • “Daugavpils atjaunoto dzelzceļa tiltu atklās 12. janvārī.” Latvijas Sargs. 1931. 10. janvāris.
3075973e3c1311ed6c4d34a5fb1c2aea07afc6fd
9ddbc7f5af29827eda71095300a7c135a5dfeb09
82d653de271bb6261017e5c4677651ccd1cb98b0
Deb189cf30b9ce05163aaf6bb9831a3862189391
10f68683d118e5de7cab75da8f19217b6cf824ff
0cc56a63e5aabba36cee4fc88ead796343725f69
Cde393cb0f3a827a88acacfd7593e769430dcdab
009a10b1190758d4d0ed929eb3cd98a4d78c9672
C1aa425d1b95a098fdfc04eb6cee0d2f2d6a7e8d
766c00c599ce823af0cb341fb17d3ee7eed964ed
Ec8e6a8c803f516694a58fa0f9baba339d3d5600
1cbf437dd5732efa1f8dd51eef997e90896b4d34