Latgales dati

1920. gada 21. janvāris

Rēzeknes ieņemšana īstenoja pulkveža Jāņa Puriņa komandētā Kurzemes divīzija (2. Ventspils kājnieku pulks kapteiņa Jāņa Ezeriņa vadībā), kā arī vācu zemessardzes (komandieris pulkvedis Harolds Aleksanders) Hāna nodaļa, 3. bruņotais vilciens.
Dribins, Spārītis (2000): "1920. gada janvārī Landesvērs, kura rindās jau bija ap 4700 vīru (5,7% Latvijas armijas), piedalījās Latgales atbrīvošanas operācijās un ieņēma Rēzekni. Par varonību Atbrīvošanas karā 54 vācbaltieši saņēma augstāko militāro apbalvojumu Lāčplēša ordeni."
Pēc tam darbība frontē atslāba (līdz sākās Ludzas operācija), jo iestājās auksts laiks (-20 C -25 C).
Iespaidus par Rēzeknē redzēto pēc atbrīvošanas ir uzrakstījis rakstnieks Ādolfs Erss. Atmiņas publicētas vairākos Latvijas laikrakstos 1935. gadā.
Publicētas 1. Liepājas kājnieku pulka kapteiņa, pirmā pilsētas komandanta Valda Bekmaņa atmiņas.
Publicētas 2. Ventspils kājnieku pulka komandiera Jāņa Ezeriņa atmiņas.
Nākošajā dienā, 22. janvārī, par godu Rēzeknes ieņemšanai Daugavpilī notika garnizona karaspēka parāde, ko pieņēma A. Veiss.
Turpmāk Rēzeknē notika atbrīvošanas svinības:
1925. gada 21. janvāris - 5. gadadienas svinības
1935. gada 29.-30. maijs - 15. gadadienas svinības piedalījās K. Ulmanis un J. Balodis. Vienlaicīgi tā bija Latgales atbrīvošanas jubileja. Pie pilsētas domes atklāta piemokksne.
Sarkano latviešu strēlnieku atmiņu krājumā (krievu val, 1962) ir minēta 1919. gada (ap 15. jūniju) epizode, kad "vietējie baltgvardi" mēģinājuši neveiksmīgi ieņemt Rēzekni.
Presē publikācija /1960/ par F. Keiri, kurš piedalījies Rēzeknes aizstāvēšanā kopā ar ķīniešiem. Aprakstīta kauja Čerebcova mājā (Oktobra iela, mūzika skola).

Atsauces
 • Ciganovs, J. “Kauja par Rēzekni — pirms 95 gadiem.” http://www.tevijassargs.lv/ts/kauja-par-rezekni-pirms-95-gadiem/ (15.12.2015).
 • Bekmanis, U. “Pirmās dienas atbrīvotajā Rēzeknē.” Latvijas Kareivis. 1935. 26. maijs.
 • Ezeriņš, J. “Rēzeknes un Ludzas pievienošana Latvijai 15 gadus atpakaļ.” Latvijas Kareivis. 1935. 24. janvāris.
 • Ezeriņš, J. “Rēzeknes un Ludzas pievienošana Latvijai 15 gadus atpakaļ.” Latvijas Kareivis. 1935. 25. janvāris.
 • “Karoga pasniegšanas svētki Rēzeknes apriņķa policijas rotai.” Policijas Vēstnesis. 1925. 28. janvāris.
 • “Viņš cīnījās kopā ar ķiniešiem.” Padomju Daugava (Daugavpils). 1960. 5. marts.
 • Puisās, T. “Rēzeknes atbrīvošana.” http://virsnieki.lv/wp/wp-content/uploads/2016/11/1990_KADETS.pdf (29.09.2019).
 • Puisāns, T. “Rēzeknes atbrīvošana.” Kadets, 1990, nr.17., 26.-28.lpp.
 • Erss, Ā. “Pēc Rēzeknes ieņemšanas.” Latgales Vēstnesis. 1935. 31. maijs.
 • Jēkabsons, Ē. “Dienvidlatgales atbrīvošana 1920. gadā. Militārās operācijas norise.” Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2000. Nr. 1./2, 30.-42.lpp.
 • Dribins, L., Spārītis, O. Vācieši Latvijā. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2000. 67.lpp.
7a1874a1eb19a58cf70f4bbd996e2b9d24b3bd23
2f7e1da13872b00f9641ee99faec4655c53428c6
9f835000add390a04be030c8cbb799d07dc56b4e
0bffc9ab376bcad538845583d70c63f071e6026b
A357b17710cb2c9067ec42b6ca87ffb662004ec5
985e6405b40684532c798293865caafad2413d0e
E2c997f914fdebf348c1ab447c069c6baace7dc2
27c5941461505597715c0cb2f3fbb51c44edbd68
58c3a93b67ed0db5915c9e00c62f0f8653b4fd40