Latgales dati

1924. gada 14. jūlijs

Lēmumu pieņem pilsētas valde, lēmumu paraksta pilsētas galva J.Volonts. Informācija jānomaina līdz 1925. gada 1.janvārim. Pārdēvēto laukumu un ielu sarakstā ir
Jaunais - iepriekšējais nosaukums (iekavās citi piedāvātie varianti)
1. Baznīcas laukums (Brīvības laukums) - Aleksandra laukums
2. Baznīcas bulvāris (Brīvības bulvāris) - Aleksandra bulvāris
3. 3. janvāra iela (Vidzemes iela) - Aleksandra iela
4. Valdemāra iela (Pasta iela) - Vladimira iela
5. Domes iela - Šildera iela
6. Raiņa iela - Muižnieku iela
7. Saules iela (Generāļa Baloža iela) - Pēterpils iela
8. Cietokšņa iela (Vidzemes iela) - Maskavas iela
9. Višķu iela - Spaskas iela
10. Ziemeļu iela (Smilšu iela) - Petrovskas iela
11. Užvaldes iela - Suvorova iela
12. Aglonas iela - Mihailova iela
13. Līvānu iela - Nikolaja iela
14. Aizputes iela - Jekaterinoslavas iela
15. Jātnieku iela (Bauskas iela) - Hersonas iela
16. Valmieras iela - Tveras iela
17. Smilšu iela (Cēsu iela) - Tulas iela
18. Cunftes iela (Ērgļu iela) - Orlas iela
19. Baznīcas iela - Vitebskas iela
20 .Vecticībnieku iela (Ilūkstes iela) - Kijevas iela
21. Siguldas iela - Smoļenskas iela
22. Valkas iela - Neveles iela
23. Tukuma iela - Mogiļevas iela
24. Ventspils iela - Minskas iela
25. Institūta iela - Cargrades iela
26. Skrindas iela (Rēzeknes iela) - Odesas iela
27. Miera iela - Žitomiras iela
Komisija sanāca uz vairākām sēdēm. Pirmā no tām notika 1923. gada 6. augustā.
Komisijā 1923. gadā bija iekļauti pilsētas domes deputāti Konstantins Zēbergs (komisijas priekšsēdētājs), D.Čamans, Feodors Fains un pilsētas mērnieks Izrails Ringe (komisijas sekretārs). 1924. gadā par komisijas priekšsēdētāju iecelts Eižens Zinkels. Apstiprinot jauno ielu sarakstu, domes deputāti pieņēma lēmumu ielu nosaukumus rakstīt četrās valodās: valsts, ebreju, poļu, krievu.
Vēstulē Daugavpils pilsētas valdei 1924. gada 26. jūlijā Iekšlietu ministra biedrs Antons Dzenis aizrādīja, ka, ņemot vērā valsts viedokli un pilsētas saimnieciskās intereses, ielu nosaukumi rakstāmi tikai valsts valodā.

Pēc lēmuma pieņemšanas 1924. gada 2.oktobrī vietējā tipogrāfijā tika nodrukāti paziņojumi latviešu un krievu valodā ar jauno ielu sarakstu

Atsauces
  • “Daugavpils pilsētas valde.” Valdības Vēstnesis. 1924. 21.oktobris.
  • “Ielu pārdēvējums.” Daugavas Vēstnesis. 1924. 24. oktobris.
0116dcab1fe253482e11e4dea20d8ac8c4b5755a
8cef6b1eb9225e2f1004152285aafb304c139f63