Latgales dati

2002. gada 11. decembris

Bioloģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā INESE KOKINA aizstāv promocijas darbu bioloģijas doktora grāda iegūšanai par tēmu “Miežu miltrasas izraisītāja (Blumeria graminis f.sp. hordei) Daugavpils populācijas ģenētiskās struktūras īpatnības”. Recenzenti: Dr. h. biol., prof. Ģ. Ieviņš, Dr. biol., asoc. prof. J. Raipulis un Dr. biol., doc. E. Vimba.

Atsauces