Latgales dati

1938. gada 1. oktobris

1943. gadā skola vēlreiz iesvētīta.
1975. gadā pamatskola tiek slēgta.
1982. gadā ēkā tiek izvietota Rēzeknes slimnīcas narkoloģiskā nodaļa.
1991. gadā pēc pilceniešu lūguma Pilcenē tiek atjaunota sākumskola.
1999. gada pavasarī Pilcenes sākumskola tiek slēgta, 25. jūnijā parakstīts Ministru kabineta rīkojums par mācību un pāraudzināšanas iestādes Pilcene izveidošanu, kurā uzturētos 30 zēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Skolas remonts ilgst divarpus gadu. 2002. gada 1. janvārī mācību un pāraudzināšanas iestāde sāk darbu. Ēkas rekonstrukcijā ieguldīti 436 000 latu. 2003. gada 2. oktobrī parakstīts IZM rīkojums par MPI Pilcene slēgšanu ar 2003. gada 1. decembri.
Kopš 2013. gada - Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle Pilcenē.
Skolas pārziņi - direktori:
Marta Apine - Babre,
Vladislavs Mortuzāns,
Vitolds Mežals,
Antoņina Bondare-Viļuma,
Emīlija Vainiņa-Vērdiņa,
Henrihs Mednis,
Sarmīte Mežule /1991-1999/

Atsauces
  • Rancāne, A. “Pilcenes puikas atkal zaudēs mājas.” Diena. 2003. 27. oktobris.
  • Babre, A. “Piļcenes laikagrōmotas lopas.” Grām.: Tāvu zemes kalendars. 2002. Rēzekne: Latgolas kulturas centra izd., 2001. 187.-193.lpp.