Latgales dati

1943. gada 30. maijs

Iesvētīts 7 - gadīgās tautskolas divstāvu nams. Svinībās bija ieradies Rēzeknes apriņķa inspektors AI. Оntužāns, Rēzeknes apriņķa vecākā pārstāvis Grebežs u. c. pašvaldību iestāžu vadītāji. Viesus sagaidīja skolēnu goda sardze un apsveica
Dricēnu pagasta vecākais P. Juкmаnis, Pilcenes tautskolas pārzine M. Вabгe u. c. Dricēnu pagasta sabiedriskie darbinieki. Telpas iesvētīja prāvests A. Uļijans.
Namu sāka celt 1937. gadā.
Kopš 2013. gada - Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle Pilcenē.

Atsauces