Latgales dati

1992. gada 4. septembris

Skolas pirmā kursa 33 audzēkņi uzsāka mācības četrās nodaļās: audēju, rokdarbu, dekoratoru un kokapstrādes.
Skolu dibināja 1917. gada 1. septembrī latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība "Saule", skola likvidēta 1952. gadā.
1992. gada 20. februārī Daugavpils pilsētas pašvaldība pieņem lēmumu atjaunot Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskolu „Saules skolu”.
1992. gada 31. oktobrī notika skolas bijušo audzēkņu tikšanās.
1997. gada 3. - 4. oktobrī skola svinēja 80 gadu jubileju. Skolas jubilejai par godu izdota grāmata "Saules skola. No rokdarbu kursiem līdz Mākslas koledžai", kuru veidojusi Eridiāna Oļehnoviča, Anita Liepa un skolas absolventes.
2002. gadā svinēta skolas 85. jubileja un arī 10 gadi kopš skolas atjaunošanas.
2017. gadā svinēta skolas 100. jubileja. Izdots Saules skolas jubilejas izdevums – katalogs “Saules skolai 100”.
Atjaunotās skolas direktori:
INĀRA OSTROVSKA /1992-2003/,
ILONA LINARTE-RUŽA /2003-2014/,
INGUNA KOKINA /2014-/.
Oficiālais skolas nosaukums: Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules Skola ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu (kopš 2017).

Atsauces
  • Ostrovska, I. “Atjaunota Saules skola Daugavpilī.” Latvijas Jaunatne. 1992. 28. maijs.
  • Liepa, A. “Daugavpils Mākslas koledžai — Saules skolai – 80.” Laiks, Ņujorka. 1997. 8. novembris.
  • Liepa, A. “Saules skolai – 85.” Laiks, Ņujorka. 2002. 18. maijs.
  • Gavare, A. “LATGALES KAUCMINDES ATDZIMŠANAI.” Neatkarīgā cīņa. 1992.08.24.
D548a2316ddfcb2a22d5bf2be3ae6b9005d25423
0f2cd180937783be80d8876cbf393cb3b37761ea
0b3fc04ca4366f7912ef2d4709c9248cc9e04f82