Latgales dati

1971. gada 12. maijs

Beatrise Reidzāne aizstāv disertāciju "Mantotā leksika Šķilbēnu izloksnē". Zinātniece iegūst filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 275.lpp.